Menu

WYDARZENIA5.III.2010 - 24.V.2010 Paryż, Luwr, Sainte Russie. Art Russe, des origines a Pierre le Grand

Wystawa dzieł sztuki rosyjskiej od jej początków do Piotra Wielkiego
Opis wystawy dostępny na stronie Luwru
17 marca, 17.30 sala konferencyjna IBI AL (Nowy Świat 69, IV piętro).

Zapraszamy na referat mgr. Adama Izdebskiego z Zakładu Historii Starożytnej IH UW

Paleoekologiczne badania Bizancjum i Bliskiego Wschodu w wiekach V-X. Nowe dane dla historii społecznej i gospodarczej.

Jego tematem będą dane paleoekoloczine, głównie palinologiczne, pozwaląjce na rekonstrukcję historii roślinności na Bliskim Wschodzie.


MINIONENea Moni, Maksym Wyznawca

Komisja Speculum Byzantinum oraz Interdyscyplinarne Koło Studiów nad Bizancjum rozpoczynają swoją działalność w roku akademickim 2009/2010 I zapraszają na wykład

Bogny Kosmulskiej

Wcielenie i przebóstwienie - dwa filary myśli św. Maksyma Wyznawcy

4 XI 2009 ul. Krakowskie Przedmieście 1 sala 10 godz. 17.00

Celem naszych cyklicznych spotkań jest integracja środowiska i stworzenie przestrzeni do interdyscyplinarnych studiów nad cywilizacją bizantyjską i jej spuścizną kulturową. Interesuje nas najszerzej pojęta tradycja bizantyjska w jej greckich, bałkańskich, słowiańskich i innych odmianach od powstania po dzień dzisiejszy. Spotkania mają charakter otwarty, zapraszamy studentów wszystkich lat, którzy zajmują się lub chcieliby zajmować się cywilizacją i tradycją bizantyjską.BYŁO...18.V.2011 r.

sympozjum
Bizancjum na skrzyżowaniu kultur. Między Wschodem a Zachodem.29.IV.2011 r.

wykład dr. Jamesa Howarda-Johnstona, pt.
The Formation of Byzantium20.IV.2011 r.

referat Michała Pietranika, pt.
Kampania Nicefora Fokasa. Kreta 960-961.4-6.IV.2011 r. - siedziba Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, ul. Rynek Starego Miasta 27

debata metodologiczna
Bizancjum a renesansy. Dialog kultur, dziedzictwo antyku - tradycja i współczesność.30.III.2011 r.

prof. Witold Wołodkiewicz
Reverentia antiquitatis cesarza Justyniana2.III.2011 r.

dr Aleksandra Sulikowska-Gąska
Czym jest dla nas Bizancjum?15.XII.2010 r.

mgr Adam Izdebski
referat pt.
Archeologia o społeczeństwie i gospodarce wczesnośredniowiecznego Bizancjum5.III.2010 - 24.V.2010 Paryż, Luwr, Sainte Russie. Art Russe, des origines a Pierre le Grand

Wystawa dzieł sztuki rosyjskiej od jej początków do Piotra Wielkiego
Opis wystawy dostępny na stronie Luwru17.III.2010 r.

mgr Adam Izdebski
referat pt.
Paleoekologiczne badania Bizancjum i Bliskiego Wschodu w wiekach V-X. Nowe dane dla historii społecznej i gospodarczej.4.X.2009 r.

mgr Bogna Kosmulska
referat pt.
Wcielenie i przebóstwienie - dwa filary myśli św. Maksyma Wyznawcy31.10 .2009 - 31.01.2010 Moskwa, Muzeum Adrieja Rublowa

"Słowo i Obraz. Rosyjskie Ikony hagiograficzne XIV-XX wieku"

Recenzja wystawy10.IV.2009 - 5.VII.2009 Paryż, Le Mont Athos et l'Empire byzantin, Trésors de la Sainte montagne

Wystawa dzieł sztuki klasztorów Góry Atos
w paryskim Petit Palais23-26.VI.2009 Moskwa, Spatial Icons. Textuality and Performativity

seminarium orgaznizowane przez dr Aleksieja Lidova i Rosyjską Akademię Nauk

więcej5-6.VI.2009 Budapeszt, HELLENIC STUDIES GRADUATE STUDENT DAY Bridges and Boundaries: Revisiting the Byzantine Inheritance


więcej28-31.V.2009 Londyn, BRITISH MUSEUM BYZANTINE SEMINAR Recent Research on Engraved Gemstones in Late Antiquity, AD 200-600


program13.V.2009 Monteverdi i inni - muzyczny kontekst funkcjonowania cudownych wizerunków

zapraszamy na refarta Teresy Gręziak (IHS UW) godzina 17:00, sala nr 10, IBI AL15.IV-15.V.2009 Warszawa, POJĘCIE TRADYCJI KLASYCZNEJ I AUTORYTETU W WYMIARZE SPOŁECZNYM

Międzynarodowa Szkoła Humanistyczna Europy Środkowo-Wschodniej
program
18.III.2009 Bizancjum vs Słowianie

zapraszamy na refarta Adama Izdebskiego (doktorant Wydziału Historycznego UW) godzina 17:00, sala nr 10, IBI AL
Archanioł Michał,Procuratoria di San Marco, Wenecja

25.X.2008-22.III.2009 Londyn, BYZANTIUM 330-1453

Wystawa Royal Academy Of Arts zorganizowana we współpracy z Muzeum Benaki w Atenach zaprezentuje ponad 300 dzieł sztuki bizantyjskiej
z lat 330-1453. Szczegółowe informacje są dostępne
na stronie Royal Academy of Arts

PRZEWODNIK PO WYSTAWIE pdf.

WYKŁAD INAUGURACYJNY PROF. ROBINA CORMACKA mp3.


IKONA DZIŚ - ROZMOWY
O WSPÓŁCZESNYM MALARSTWIE IKONOWYM

6 grudnia o godzinie 13.00 w klasztorze oo. Dominikanów na Służewie przy ul. Dominikańskiej 2 w Warszawie, odbędzie się promocja książki
IKONA DZIŚ - ROZMOWY O WSPÓŁCZESNYM MALARSTWIE IKONOWYM
Jest to katalog wystawy, która towarzyszyła Międzynarodowej Szkole Humanistycznej IKONA DZIŚ
Więcej na stronie Studium Chrześcijańskiego Wschodu


Gentile Bellini, Portret Mehmeda II, sułtana Konstantynopola

20-22.XI.2008 Warszawa, BIZANCJUM A RENESANS.
Perspektywa humanistyczna

W dniach 20-22 listopada 2008
w warszawskiej siedzibie Stowarzyszenia Historyków Sztuki
odbędzie się Konferencja poświęcona, szeroko pojętym związkom Bizancjum i Renesansu.


22-25.X.2008 Wiedeń, IMITATIO-AEMULATIO-VARIATIO

Międzynarodowe sympozjum naukowe zorganizowane przez
Institut für Byzanzforschung w Wiedniu. Sympozjum będzie poświęcone Językowi i Literaturze w Bizancjum.
PROGRAM pdf22-24.X.2008 Ateny, THE PRESENCE OF BYZANTIUM IN MODERN AND CONTEMPORARY SOUTH-EASTERN EUROPE

Międzynarodowa Konferencja zorganizowana przez École française d'Athenes. Więcej informacji na stronie EFA

PROGRAM pdf16.X.2008 Princeton, ARTS OF THE EAST-BYZANTINE STUDIES IN PRINCETON

16 października 2008 r. na Uniwersytecie w Princeton, odbędzie się jednodniowa konferencja poswięcona Bizancjum. Więcej informacji na stronie Index of Christian Art

PROGRAM16-19.X.2008 New Jersey, BYZANTINE STUDIES CONFERENCE

Doroczna konferencja Byzantine Studies Association of North America. Więcej informacji dostępne na stronie BSANA

PROGRAM pdf8-10.IX.2008 Kraków,TOWARDS REWRITING? New approaches to Byzantine Art and Archaeology

Krakowskie sympozjum naukowe poświęcone sztuce i archeologii bizantyjskiej, zorganizowane przez Uniwersytet Jagielloński, Polską Akademię Nauk oraz Papieską Akademię Teologiczną. Więcej informacji na oficjalnej stronie sympozjum www.byzantinesymposium.com

PROGRAM pdf


IKONA DZIŚ

Miedzynarodowa Szkoła Humanistyczna

Pierwszą inicjatywą komisji była zorganizowana wspólnie z Instytutem Historii Sztuki UKSW oraz Studium Chrześcijańskiego Wschodu Międzynarodowa Szkoła Humanistyczna IKONA DZIŚ. Odbyła się ona w dniach 2-12 czerwca 2008 w klasztorze dominikanów w Warszawie-Służewie. Zgromadziła ona kilkudziesięciu badaczy (historyków sztuki bizantyńsko-ruskiej i współczesnej, filozofów, kulturologów, teologów) oraz twórców (malarzy ikon) z różnych ośrodków naukowych i artystycznych Polski, Białorusi, Grecji, Litwy, Rosji, Ukrainy i Węgier oraz ponad stu słuchaczy z kilku krajów. Szkole towarzyszyła międzynarodowa wystawa IKONA DZIŚ, czynna do końca lipca 2008.

Mamy nadzieje, ze szkoła IKONA DZIŚ oraz dalsza działalność Komisji będzie przyczyniać się do tworzenia środowiska badaczy, twórców i miłośników tradycji bizantyńskiej.

Galeria zdjęć:

MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA HUMANISTYCZNA
IKONA DZIŚ

OTWARCIE OBRAD
Otwarcie Obrad
Od prawej: dr Irina Tatarova UW, Mateusz Środoń Studium Chrześcijańskiego Wschodu,
ks. prof. Michał Janocha UKSW, prof. Waldemar Deluga UKSW,
przeor klasztoru o. Piotr Krzysztofiak OP, o. dr Maciej Biskup OP


Prof. Marta Nagy, Uniwersytet w Debreczynie, Węgry
Prof. Marta Nagy,
Uniwersytet w Debreczynie, Węgry


Kostas Markopulos, dyrektor Szkoły Pisania Ikon w Pireusie, Grecja
Kostas Markopulos,
dyrektor Szkoły Pisania Ikon w Pireusie, Grecja


Prof. Jerzy Axer,dyrektor IBI AL
Prof. Jerzy Axer,
dyrektor IBI AL


Prof. Elena Smorgunova, Moskwa
Prof. Elena Smorgunova,
Moskwa


ks. prof. Michał Janocha, UKSW
ks. prof. Michał Janocha,
UKSW


Pisarze Ikon: Michał Płoski oraz Michał Pieczonko
Pisarze Ikon:
Michał Płoski oraz Michał Pieczonko


dr. Alina Kondratiuk
dr. Alina Kondratiuk,
Muzeum Ławry Kijowsko-Pieczerskiej,
Kijów


ks. mitrat Anatol Szydłowski
ks. mitrat Anatol Szydłowski


Panel z udziałem artystów
Panel z udziałem artystów,
od prawej: Mateusz Środoń z Polski, Michał Bogucki z Polski,
Kostas Markopulos z Grecji, Wiktor Dovnar z Białorusi


ks. mitrat Anatol Szydłowski
ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk
Dyrektor Szkoły Pisania Ikon w Bielsku Podlaskim