Menu

LITERATURA

PRZEWODNIK PO LITERATURZE NAUKOWEJ
DOTYCZĄCEJ SZTUKI BIZANTYJSKIEJ

opracowany przez Deborah Brown z Dumbarton Oaks


BIBILOGRAFIE

Bizancjum

kilkanaście bibliografii opracowanych przez Paula Halsalla z Fordham University

Polska Historia Sztuki Bizantyjskiej

Sztuka Średniowieczna

cztery bibliografie wykonane w ramach warsztatów zorganizowanych przez Art Libraries Society of North America w 2004 r.

Wyprawy Krzyżowe i Bizancjum

Kobiety w Bizancjum

bibliografia opracowana przez naukowców z Dumbarton Oaks

Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe