Menu

Cele i zadania Komisji

Kierownik Komisji dr Irina Tatarova

kontakt: irina@ibi.uw.edu.pl

Komisja Speculum Byzantinum pragnie badać wielorakie związki tradycji bizantyjskiej z innymi tradycjami kulturowymi na polu historii, historii sztuki, teologii, filozofii, słowem– szeroko pojętej humanistyki. Nazwa speculum –zwierciadło sugeruje możliwość i potrzebę wzajemnego przejrzenia się w bizantyjskim zwierciadle różnych tradycji tworzących kulturę Europy.

Główne kierunki zainteresowań komisji Speculum Byzantinum, to: szeroko pojęte kultura i sztuka Bizancjum, kraje słowiańskie a Bizancjum, sztuka romańska i gotycka a Bizancjum, renesans a Bizancjum, teoria malarstwa ikonowego, a także współcześnie odradzająca się tradycja sztuki bizantyńsko-ruskiej (malarstwo ikonowe i monumentalne, architektura, teologia ikony).plakat konferencji Bizanscjum a renesansy

Zapraszamy na międzynarodową konferencję

"Bizancjum a renesansy. Dialog kultur, dziedzictwo antyku - tradycja i współczesność"

19-21 października 2011 r.

Instytut Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales", Uniwersytet Warszawski, Warszawa, ul. Dobra 72

Więcej szczegółów na stronie konferencji.